Вітаємо на нашому сайті!

Тут ви зможете дізнатися останні новини регіонального розвитку, ознайомитися з нашою діяльністю, послугами та можливостями для інвестування в регіоні

Що ми робимо

Розробляємо, супроводжуємо та реалізовуємо проекти розвитку, які допомагають розвивати Хмельниччину з врахуванням кращих світових практик, об’єднуючи зусилля та ресурси усіх зацікавлених сторін

Наша місія

Сприяння та організація розвитку Хмельницької області, окремих її територій, об’єднання для цього організаційних і фінансових ресурсів, залучення інвестицій в економіку та формування позитивного іміджу регіону

“Агенція є відкритим майданчиком, який об’єднує ідеї, людей, ресурси для реалізації проектів розвитку та забезпечення добробуту регіону. Ми чекаємо саме на Вас”

Катерина Савчук

Директорка Агенції регіонального розвитку Хмельницької області

Наші послуги

Розвиток бізнесу

Агенція надає бізнесу послуги із залучення фінансових ресурсів, допомоги участі у державних та міжнародних програмах підтримки, експертної підтримки та навчання, просування експорту, сприяння взаємодії з органами влади

Підтримка місцевого самоврядування

Агенція сприяє підготовці та реалізації проектів регіонального розвитку на території громад, залученню інвестицій, сприяння підготовці та реалізації стратегій розвитку громад, окремих регіональних програм, проводить навчання представників органів місцевого самоврядування

Супровід інвестицій

Агенція сприяє супроводу інвестицій на території області, надає послуги інвесторам з підбору інвестиційних пропозицій та інвестиційних майданчиків, налагодженню співпраці з бізнесом в регіоні, супроводу взаємодії з органами влади, юридичний, технічний супровід інвестора, послуги перекладу

Підтримка громадських ініціатив

Агенція сприяє залученню громадськості до участі у проектах регіонального розвитку, налагодженню партнерських відносин, в тому числі з міжнародними партнерами, з метою спільної участі у грантових, навчальних програмах

Формування експертного середовища

Агенція запрошує до співпраці фахівців, експертів, тренерів з метою реалізації спільних навчальних програм, підготовки та реалізації проектів регіонального розвитку, сприяння залученню інвестицій та проектів підтримки бізнесу

Наша діяльність

Агенція забезпечує впровадження ефективної державної регіональної політики та спрямовує свою діяльність на реалізацію стратегічних напрямків розвитку Хмельницької області, залучення інвестицій та супроводу проектів регіонального розвитку

Стратегія регіонального розвитку

Стратегія регіонального розвитку Хмельницької області та заходи з її реалізації

Проекти регіонального розвитку

Проекти регіонального розвитку, які супроводжує та реалізує Агенція на території Хмельницької області

Інвестиції

Інвестиційні майданчики greenfield, brownfield та інвестиційні пропозиції для інвесторів

Послуги

Послуги, які надаються Агенцією з метою сприяння регіональному розвитку

Звіти

Звіти Агенції про результати своєї діяльності

Галерея

Фото та відеоматеріали Агенції

Looking for More Info? Request a Free Callback or Check Out Our Support Base to Find Our Frequently Asked Questions