Мережа клубів РЕЧВ є складовою компоненту «Циркулярна економіка та нові можливості зростання», що здійснюється в рамках міжнародної Програми «Європейський Союз для довкілля» (EU4Environment).

Програма допомагає шести країнам Східного партнерства (Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Республіці Молдова та Україні) зберегти свій природний капітал і підвищити екологічний добробут населення, підтримуючи діяльність із захисту довкілля, демонструючи і відкриваючи можливості для більш «зеленого» зростання, а також імплементуючи механізми для кращого управління екологічними ризиками та впливами.

EU4Environment фінансується ЄС та реалізується консорціумом міжнародних партнерів, включаючи Організацію з економічної співпраці та розвитку (ОЕСР), ООН з промислового розвитку (ЮНІДО), ООН з навколишнього середовища, Європейську економічну комісію ООН (ЄЕК ООН) та Світовий банк.

Діяльність Проекту в рамках ініціативи в Україні спрямована на впровадження методики Організації Об’єднаних Націй з промислового
розвитку (ЮНІДО) «Ресурсоефективне та чисте виробництво» (РЕЧВ) на малих та середніх підприємствах для забезпечення національної
промисловості необхідними інструментами сталого розвитку, а також демонстрацію можливостей підвищення конкурентоздатності вітчизняних підприємств за рахунок скорочення непродуктивних витрат енергії, матеріалів і води.

Проект передбачає надання   консультаційно-освітньої та технічної підтримки в даному напрямку підприємств Хмельницької області роботу «Клубу ресурсоефективного виробництва».

Організатори заходу: Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО), Центр ресурсоефективного та чистого виробництва, Хмельницька обласна державна адміністрація, Агенція регіонального розвитку Хмельницької області та ГО “Хмельницький енергетичний кластер”.