Розвиток та єдність територіального простору:

розвиток змішаних перевезень та розподільчих центрів

розвиток інфраструктури доріг (зв’язок із європейською мережею транспортних коридорів)

поліпшення та забезпечення можливостей для співробітництва із сусідніми країнами, областями та співробітництва всередині області

розвиток поінформованості і спроможності задля збереження довкілля

покращення екологічної інфраструктури (водопостачання, каналізація та переробка твердих побутових відходів)

Підвищення здатності людського потенціалу адаптуватися до потреб економіки та невиробничого сектору:

вдосконалення співробітництва центрів знань (університетів та інститутів) з підприємствами, аграрним сектором та іншими суб’єктами у галузі технології та новаторства

вдосконалення систем і засобів організації ринку праці

зміцнення гнучкості людських/трудових ресурсів для розвитку галузей економіки регіону

Продовження тривалості активного періоду життя людини:

підвищення суспільної свідомості (обізнаності) щодо стану здоров’я і санітарно-гігієнічних умов населення

суспільна та громадська інтеграція